. Έφυγε από τη ζωή ο Γεωπόνος Αμιναλραγιά – Γιαμινί Ρεζά, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.