Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι εργασίες ανάπλασης του χώρου στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, στην οδό
Αμερικής, στην Πάτρα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή αρχών
και φορέων της περιοχής.
Οι εργασίες περιλάμβαναν τον καθαρισμό του χώρου, την περίφραξη, την
τοποθέτηση φρεατίων, την κατασκευή στεγάστρου, τη συντήρηση του
ηλεκτροφωτισμού, τη δενδροφύτευση, με την εγκατάσταση συστήματος
αυτόματου ποτίσματος, καθώς και την τοποθέτηση…