Ένα έργο που ήταν επιθυμία των πατρινών εδώ και δεκαετίες ολοκληρώθηκε από τη Δημοτική Αρχή και αποδίδεται σε χρήση στον Πατραϊκό λαό και τους επισκέπτες.

Πρόκειται για το δρόμο που συνδέει την Ξερόλακκα, με τον περίφημο αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης, στον οποίο βρίσκονται σπάνιοι μυκηναϊκοί τάφοι. Έγινε πλέον επισκέψιμος για όλους και προορισμός για το σύνολο του πατραϊκού λαού, των μαθητών και φυσικά των επισκεπτών της πόλης μας. Η κατασκευή του δρόμου ήταν αίτημα δεκαετιών και αποτέλεσε στοίχημα και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.