Στην Πατρών – Κλάους πάνω από τον κόμβο του Κούκου κλήθηκε και μετέβη η πυροσβεστική πριν λίγο.