Από δύο καταγγελίες, μία επώνυμη και μία ανώνυμη, ξεκίνησε ο έλεγχος της Κτηματικής Υπηρεσίας στα Αραχωβίτικα. Η υπηρεσία δεν μπορούσε, ακόμα και αν ήθελε, να κλείσει τα μάτια και για αυτό συγκρότησε συνεργεία που έκαναν τρεις αυτοψίες στον αιγιαλό και την παραλία.
Η πρώτη καταγγελία έγινε από πολίτη (επώνυμα). Η ανώνυμη καταγγελία έγινε στο λιμενικό σώμα (Ρίο) και αφορούσε τον αιγιαλό σε μήκος περίπου 800 μέτρων. Στη συνέχεια, το λιμενικό την απηύθυνε στην Κτηματική Υπηρεσία, η οποία στην…