Πολιτικές πιέσεις θα απαιτηθεί να ασκηθούν για να αρθεί ο αποκλεισμός της Δυτικής Ελλάδας από το φυσικό αέριο. Aλλη μια απόδειξη είναι το σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την περίοδο 2020-2029, στο οποίο οι αναφορές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι φτωχές και απέχουν από το μοντέλο που θα επιθυμούσαν οι σημαντικότεροι από τους μελλοντικούς χρήστες να υιοθετηθεί.
Το θέμα που φέρνει στη δημοσιότητα η «ΠτΚ» σήμερα είναι ενδεικτικό του τρόπου που…