Δεκάδες παιδι?ν πέρασαν ?πό τό ?πισκοπε?ο τήν Τρίτη 31.12.2019, γιά νά ψάλουν τά Κάλαντα τ?ς Πρωτοχρονι?ς στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρ?ν κ.κ. Χρυσόστομο, ?πως καί κατηχητικές-νεανικές ?μάδες τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Πατρ?ν καί διάφοροι Σύλλογοι, παρουσί? καί το? Θεοφιλεστάτου ?πισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
          Στό ?πισκοπε?ο  προσ?λθαν γι? τ? κάλαντα:
? Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρ?ν
 ? ?κπολιτιστικός Σύλλογος Μακρυγιάννη,
Καί ο? Στρατι?τες το? ΚΕΤΧ, ?πως καί  ο? νεανικ?ς…