Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 4η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

1. Νομική στήριξη αιρετού (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου και Α 537/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
3. Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αγωγής αποδόσεως μισθίου και καταβολής μισθωμάτων…