Μετά την εξέλιξη, που είχαμε κατά την διάρκεια της σημερινής μας κινητοποίησης, όπου ως γνωστόν για 3η ημέρα συνεχίστηκαν,
u Τόσο η ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, όλου του Προσωπικού, στις ώρες 07:30-10:30.
u Όσο και η ΚΑΤΑΛΗΨΗ στον 2ο όροφο του Ταχύρρυθμου και συγκεκριμένα των Γραφείων της Διοίκησης, της Νοσηλευτικής και των Διοικητικών Υπηρεσιών.
εξέλιξη που έχει να κάνει
με την τηλεφωνική παρέμβαση του Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε του Κου Κωστακιώτη, βάσει της οποίας προσδιορίστηκε σχετική συνάντηση…