Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η απόφαση για τη σύσταση Νομικής Σχολής στην Πάτρα, δεν είναι απαλλαγμένη από μικροπολιτικά συμφέροντα και πιθανές ανταλλαγές.
Η απόφαση του Κυβέρνησης ικανοποιεί τους φορείς της Δυτικής Ελλάδας αλλά προκαλεί, αιτιολογημένα ή αναιτιολόγητα, αντιδράσεις από φορείς της Θράκης, αλλά και τις ακαδημαϊκές κοινότητες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου εδρεύουν Νομικές Σχολές.
Από την άλλη ποιος μπορεί να βάλει φραγμό στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την…