Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου για τη φύλαξη των χώρων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
Ο διαγωνισμός αφορούσε την πρόσληψη 7 ατόμων. Οι πίνακες με τα ονόματα των προσληφθέντων έχουν αναρτηθεί στο χώρο του νοσοκομείου.