Είναι σημαντικό για το οργανωτικό σκέλος των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων ότι επιλύεται ένα από τα δύο σημεία που προβλημάτισαν τα έμπειρα στελέχη της ΔΕΜΑ, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης είναι ένα από τα σημαντικότερα (το άλλο είναι της έκδοσης των αποτελεσμάτων) που απαιτούνται για τόσο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Οι πληροφορίες θέλουν να έχει ήδη προκύψει ανάδοχος στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε για τη μίσθωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του απαραίτητου…