Η συντονιστική επιτροπή των 319 εργαζομένων συμβασιούχων του Δήμου Πατρέων, οι οποίοι εργάζονται με προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα, επισκέφθηκαν την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου τον υποψήφιο Δήμαρχο Πατρέων κ. Νίκο Παπαδημάτο τον οποίο ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, τα οποία δημιουργούν στην καθημερινότητά τους ανασφάλεια με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που διαμορφώνει το θολό πλαίσιο της εργασιακής τους προοπτικής.
Ο κ. Παπαδημάτος τους δήλωσε ότι…