Οι «Νέες αναπτυξιακές συνεργασίες ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με επιχειρήσεις σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης» παρουσιάστηκαν στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο, στο πλαίσιο του 21ου Forum Ανάπτυξης – Money Show Πάτρας 2018.
Στην ομιλία του ο Βασίλειος Μπουργανός, Διευθυντής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, έδωσε το στίγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας/Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής. Ανέλυσε τη συμμετοχή του ιδρύματος σε πληθώρα Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αφού στελεχώνεται από…