Με αφορμή τις χθεσινές απαντήσεις του Διοικητή της 6ης Υ.Πε, στους προβληματισμούς που θέταμε για τον Οργανισμό, με την σχετική χθεσινή μας ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, όπου ανέφερε ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα,
Εμείς με δεδομένο ότι
Πέρα από τις αόριστες δηλώσεις και τα ευχολόγια, δεν απάντησαν γραπτώς κανένας τους, στους προβληματισμούς που θέταμε με την συνημμένη σχετική επιστολή μας, ούτε ο Διοικητής της 6ης Υ.Πε, ούτε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ούτε το Υπουργείο