Συνεδρίασε χθες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2018, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Προεδρείου.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Γεώργιος Βαγενάς έλαβε το αξίωμα του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο διαπαραταξιακό Προεδρείο της Ε.Σ.Ε.Ε., βάσει του νέου πλαισίου του καταστατικού της, ενώ από την Ομοσπονδία μας εξελέγησαν ακόμα τρία άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο και ένα…