Σε διαδικασία συζητήσεων και σύνθεσης των τελικών τους προτάσεων βρίσκονται τις ημέρες αυτές τα Τμήματα και οι Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών. Την Παρασκευή λήγει ο χρόνος των συζητήσεων καθώς το Σάββατο οι κοσμήτορες συναντώνται εκ νέου με τον υπουργό Παιδείας προκειμένου να καταθέσουν τις θέσεις τους για το σχέδιο συγχώνευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
«Σε αυτό το στάδιο των συζητήσεων δεν παρεμβαίνει η Σύγκλητος. Οι συζητήσεις γίνονται στις Σχολές και τα Τμήματα και…