Ο κρίσιμος ρόλος των κοινωνικών δομών, ως φορέων στήριξης και ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπηρία στην Δυτική Ελλάδα, ήταν το θέμα ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το βράδυ της Δευτέρας στο «Royal Theater» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων.
Στη συντονισμένη προσπάθεια της Περιφέρειας, ώστε να εμπλουτίζονται οι κτιριολογικές υποδομές και ο εξοπλισμός των κοινωνικών δομών και να ενισχύονται οι δράσεις…