ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ¨Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ¨
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ¨

k΄ Υπουργέ
Η σοβαρή και δυστυχώς χρονίζουσα εκκρεμότητα στον νέο οργανισμό του Νοσοκομείου μας
μια εκκρεμότητα
που έχει να κάνει με το ¨λάθος¨, την ανυπαρξία δηλ. της διάταξης, της σχετικής με την μεταφορά σ΄ αυτόν του πάσης φύσης προσωπικού που υπηρετούσε στους ήδη καταργημένους οργανισμούς των…