Στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενημέρωσαν επιχειρηματίες της Πάτρας, για τις λεπτομέρειες των δύο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” και “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση”
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, όπου οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν εκτενώς για τις δύο δράσεις, να απευθύνουν…