Στελέχωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Δ.Ε. (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος) και επαναφορά των Υπηρεσιών Τ.Α.Σ και Τ.Α.Π. (Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Κύριε Υπουργέ,
Τον Οκτώβριο του 2017 δημοσιεύτηκε ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΠΔ 123/2017) που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την δημιουργία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών…