Ο Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ανέργους άνω των 50 ετών με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση και την εργασιακή τους ένταξη. Οι θεματικές των σεμιναρίων αφορούν:
• τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
• την προετοιμασία για συνέντευξη
• την εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας
• τη διαχείριση του άγχους που πηγάζει από τη ανεργία
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιλαμβάνουν 6 ενότητες και…