Η διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου για την ενίσχυση της απασχόλησης με την μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία γνωρίζει ότι προϋπόθεση αλλά και δείκτης ανάπτυξης της χώρας αποτελεί η ανάπτυξη των βιώσιμων θέσεων εργασίας.
Για τον λόγο αυτό, μετά την πραγματοποίηση του Φόρουμ για την Απασχόληση που έγινε στις 8 Ιουνίου στην Αθήνα, παρουσία του Προέδρου του Κόμματος, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Τομέας Εργασίας, Κοινωνικής…