Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας υλοποίησε σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό WISAMAR EDUCATIONAL INSTITUTE με επιτυχία πρόγραμμα ERASMUS+ στην Λειψία της Γερμανίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας μιας εβδομάδας, σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία του Δυαδικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Γερμανία.
Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο διάστημα από…