·  Το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα ισχύει σε σοβαρές δημοκρατικές και με ισχυρούς θεσμούς χώρες.