Χρεώσεις νοσηλείας σε βιβλιάρια νεκρών. Νοσηλείες ενηλίκων σε Μονάδες Νεογνών. Νοσηλείες σε διαφορετικά νοσοκομεία την ίδια χρονική περίοδο για τον ίδιο ασφαλισμένο. Τοκετοί ανδρών, γυναικών άνω των 60 ετών και κοριτσιών ηλικίας κάτω των 10 ετών. Νοσηλείες ανδρών για γυναικολογικά προβλήματα. Πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες που καλύπτονταν από το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο.
Είναι ορισμένα μόνον από τα ευρήματα του ελέγχου, που διεξήγαγαν ιδιωτικές εταιρείες για λογαριασμό του Εθνικού…