Με επιτυχία και έντονο ενδιαφέρον από τους παραβρισκόμενους ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Πρότυπου Φωτοβολταϊκού Σταθμού στέγασης αυτοκινήτων και αιθρίου κτιρίου Επιστημονικού Πάρκου Πατρών από το Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης «ΑΕΙΠΛΟΥΣ» την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου.
Την εκδήλωση, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεσογειακού Προγράμματος ENPI CBCMED, DIDSOLIT-PB, παρακολούθησε μεγάλος αριθμός ερευνητών, πανεπιστημιακών, εκπροσώπων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των…