«Είμαι ικανοποιημένος κι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα αναλογικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.