Λόγω της αυριανής στάσης εργασίας στα Μέσα Ενημέρωσης, η Συνέντευξη Τύπου των Σοκολατοριχτών αναβάλλεται για την Παρασκευή 21/02 στις 12.00 στην Αγορά Αργύρη
Τα σωματεία «Σοκολατορίχτες», «Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοδρομίες», «Σοκολατομανίες» και «Σοκολατοπαίχτες»