Τα μέλη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εξέφρασαν χθες την έντονη ανησυχία τους στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη για την χρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ.
Όπως επισημάνθηκε, οι συνθήκες περιορισμένης οικονομικής ρευστότητας κατά το τελευταίο τρίμηνο έχουν επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αιτημάτων κατανομών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, επιδρώντας αρνητικά στους ρυθμούς υλοποίησης του συνόλου των έργων του Επιχειρησιακού…