Ένα από τα καλύτερα ποιήματα που οι πιστοί απολαμβάνουν στη διάρκεια των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος είναι και το ποίημα της Υμνογράφου Κασσιανής της Μοναχής που ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.Είναι το γνωστό ποίημα που αρχίζει ως εξής : «Κύριε οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή…».Έ…