Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972 με βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της ανθρωπότητας.
Στα 44 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, έχουν ληφθεί πολλές αποφάσεις και δεσμεύσεις, αλλά λίγα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία. Παράλληλα, ο αυξανόμενος πληθυσμός της Γης και ο σύγχρονος καταναλωτικός τρόπος ζωής έχουν ως αποτέλεσμα την κατασπατάληση των φυσικών πόρων και μια…