Χωρίς ουσιαστικές ανωμαλίες ξεκίνησε σήμερα το πρωί η ψηφοφορία των Αχαιών για τις εκλογές στην Αυτοδιοίκηση.
Ένα αναμενόμενο πρακτικό πρόβλημα έχει, πάντως, εκδηλωθεί: Η διπλή εκλογική διαδικασία, και κυρίως ο αριθμός και ο όγκος των ψηφοδελτίων στις εκλογές για των Δήμο Πατρέων προκαλούν σύγχυση στους ηλικιωμένους εκλογείς και σε πρόσωπα που δεν είχαν ιδιαίτερη ενημέρωση για τις απαιτήσεις της ψηφοφορίας.
Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται την καθοδήγηση των δικαστικών αντιπροσώπων, κάτι που…