Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας είχε την τιμή να δεχθεί στο χώρο της την επίσκεψη της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Σίας Αναγνωστοπούλου.
Η επίσκεψη αυτή είχε ως αντικείμενο την ενημέρωσή της για τρέχοντα ζητήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και την υλοποίηση σύσκεψης με εκπροσώπους των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, όπως επίσης και των Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων….