Περισσότερο λευκός θα είναι ο νέος νυχτερινός φωτισμός για την Ακρόπολη. Το έργο έχει αναλάβει η Ελευθερία Ντεκώ και στόχος είναι η καλύτερη ανάδειξή τους.