Μια εξαιρετική εκπαιδευτική συνεργασία με άξονα την παράδοση και τους παραδοσιακούς χορούς ξεκίνησε ανάμεσα στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας που βρίσκεται και λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών και τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών.