Στο χάρτη του 1902 που ακολουθεί εμφαίνεται το τμήμα από την οδό Νόρμαν (δεξιά στη φωτ.) μέχρι το τέρμα της οδού Αγίας Σοφίας (αριστερά). Διακρίνεται ο αρκτικός λιμενοβραχίων, ο μόλος Τριάντη δηλαδή στην Καρόλου, ο σιδηροδρομικός σταθμός και ο υπό ανέγερση ιερός ναός της Παναγίας του Καρμήλου, στο κομμάτι που γ…