Φάρμακο στην καραντίνα, πέρα από τα διάφορα βιντεάκια και τη γυμναστική στο σπίτι φαίνεται πως είναι και η.