Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και βάσει του νέου καλλικρατικού εκλογικού νόμου, το νέο δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 θα αποτελείται από τους εξής:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Δήμαρχος Θανάσης Παναγόπουλος και με βάσει την σταυροδοσία, σύμβουλοι θα είναι οι Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημήτρης Μπούνιας, Μαρία Τσουκαλά, Δημήτρης Φιλιππάτος, Διαμάντω Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη, Βασίλης Χριστόπουλος, Θανάσης Μεντζελόπουλος, Μαρία Παπαχριστοπούλου, Περικλής Παπαγιαννακόπουλος,…