Καθημερινή η μάχη και για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και επίσης πολλά τα χιλιόμετρα των ασθενοφόρων για να παραλάβουν περιστατικά ή ακόμη να τα μεταφέουν από το ένα στο άλλο νοσοκομείο.