Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωσήφ Μπουζάκης δώρισε την προσωπική βιβλιοθήκη του, η οποία εκτός των βιβλίων περιλαμβάνει σημαντικές σειρές ξένων και ελληνικών περιοδικών αλλά και σπάνιο αρχειακό υλικό, στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.