Οι εκδόσεις Καστανιώτη και το Βιβλιοπωλείο Discover,η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής & Γεροντολογίας, το Παράρτημα Πατρών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.),
ο Όμιλος Πατρών INNER WHEEL Βορρά Ρίου καιο Σύλλογος…