Το συγκρότημα της παλιάς χαρτοποιίας Λαδόπουλου είναι ένα πολεοδομικό «φιλέτο», σε προνομιακή περιοχή, που προσφέρεται για μια επένδυση αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Αυτό δεν το λέει μόνο ο Αντώνης Κουνάβης. Είναι κοινή διαπίστωση και υπαγορεύεται από την εξίσου κοινή λογική ότι όταν έχεις απέναντι από το λιμά…