Την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου κατασκευής της νέας
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Πάτρα – Αρχαία Ολυμπία αποφάσισε ομόφωνα
η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Πατρέων, λόγω των υψηλών ταχυτήτων που
θα αναπτύσσει περνώντας μέσα από οικισμούς και επειδή προβλέπεται η
κατασκευή τοιχίων 6-7 μέτρων που εκτιμήθηκε ότι θα υποβαθμίσουν
τουλάχιστον έξι μεγάλους οικισμούς της πόλης.
Το πρόβλημα για την επιτροπή ποιότητας…