Τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για να εμποδίσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού, είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή και της Αιγιάλειας.