Έπειτα από τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής το τοπικό τμήμα Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων, εξέλεξε για πρώτη φορά μετά από περίπου δέκα χρόνια νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τον δύσκολο ρόλο της ενεργοποίησης ενός κλάδου με τεράστια χρόνια προβλήματα.
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν εκτός από τους Αχαιούς Συναδέλφους και δύο από τους Νομούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας και η προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου θα γίνει από κοινού, με στόχο και…