Αν τα οχήματα της πυροσβεστικής ήταν… άνθρωποι, πολλά από αυτά θα είχαν… συνταξιοδοτηθεί! Η πλειονότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού του Σώματος έχει σίγουρα ενηλικιωθεί προ πολλού.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των οχημάτων βρίσκεται στις επάλξεις μεταξύ 15 και 30 χρόνια. Ενα άλλο τμήμα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 30 χρόνια σε συμβάντα, ενώ υπάρχουν ακόμα οχήματα, που είτε αγοράστηκαν επί Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, είτε υπερβαίνουν τα 10 χρόνια. Βρίσκονται δηλαδή σε «υπηρεσιακή εφηβία» όπως λένε…