Η 5 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια μέρα κάκωσης νωτιαίου μυελού. Με αφορμή την ημέρα αυτή το Α.