Για το θέμα της δημιουργίας χώρου φιλοξενίας προσφύγων στα όρια του Δήμου, συνεδρίασε χθες εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας και το σώμα αποφάσισε ομόφωνα να πει ΟΧΙ σε αυτή την προοπτική.
Όπως αναφέρθηκε, η περιοχή έχει ήδη επιβαρυνθεί από την παρουσία χιλιάδων μεταναστών, η τοπική οικονομία έχει πληγεί και επιπλέον εκτιμήθηκε ότι ζητούνται χώροι, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν πληροί η Δυτική Αχαΐα.