Η Πάτρα, το Αίγιο και άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας πετούσαν στα σύννεφα ήδη κατά την προπολεμική εποχή. Ιστορίες τόλμης αλλά και σελίδες πολεμικές. Ορισμένες στάζουν νερό, μια που πρόκειται για υδροπλάνα που άραζαν στο λιμάνι. Στο σημερινό ένθετο «Αρχείο» της “Π”.